Bijeenkomst Sociaal Netwerk Asten

Op dinsdag 16 februari vindt in Museum Klok & Peel in Asten een bijeenkomst plaats van het lokaal sociaal netwerk Asten over hoe te komen tot innovatieve vormen van dagbesteding in Asten.

De gemeente Asten wil nieuwe initiatieven mogelijk maken met financiële en professionele ondersteuning waar nodig en gewenst.

Ommel en Heusden kennen inmiddels al een dergelijke voorziening.

De bijeenkomst begint om 19.30 uur.

Indien u zelf ideeën daarover heeft, maar geen deelnemer bent van het lokaal sociaal netwerk, bent u natuurlijk welkom.