Jaarvergadering Gildenkring Peelland in Asten

Kring Peelland houdt op zaterdag 5 maart de jaarvergadering in Asten, de plaats waar vorig jaar de kringdag georganiseerd werd.

De koningen, hoofdlieden en andere bestuurders komen allen in uniform. De ontvangst is in café Jan van Hoek op de Markt. Voorafgegaan door het Sint Jorisgilde gaat men in optocht naar de H. Maria Presentatiekerk, waar om 10.00 uur de Eucharistie gevierd wordt. Gildeheer Piet Schellens zal voorgaan.

In deze eredienst, die voor ieder toegankelijk is, zullen de gildetradities zoals eerbetoon en offeren op de gildetrom worden uitgevoerd. Medewerking wordt verleend door het koor van het Barbaragilde uit Dinther. Tijdens de viering wordt het nieuwe vaandel van het Sint Jorisgilde ingezegend. Hiermee legt de vaandrig op het einde van de dienst de eed van trouw af.

Na de H. Mis gaat de stoet via Kerkstraat en Julianastraat naar Van Hoek, waar een ontbijt wacht.

De jaarvergadering begint om 12.00 uur. Op de agenda staan o.a. de jaarlijkse onderwerpen als financieel verslag, kascontrole en bestuursverkiezing. Ook onderwerpen als de kringdag op 12 juni 2016 in Vlierden en “Gilden op weg naar 2025” krijgen aandacht.

Voorzitter Henk de Hair is aftredend en herkiesbaar. Dit geldt ook voor bestuurder Henry van Nuenen. Voor de bestaande vacature heeft Maarten Janssen zich beschikbaar gesteld.