Afscheid vertrekkend en start nieuwe bestuurder Savant

Begin maart heeft Jan Joris Heling, vertrekkend bestuurder bij Savant Zorg, het stokje overgedragen aan Peter Bosselaar, de nieuwe bestuurder van de grote regionale zorgaanbieder voor thuis- en woonzorg.

Onder zijn leiding zal de richting, die Savant is ingeslagen, verder worden doorgezet.

“De stap naar Savant voelt voor mij als thuiskomen”, aldus Peter Bosselaar, die ruim zes jaar directeur is geweest bij Opella, een grote organisatie voor wonen, welzijn en zorg op de Veluwe. “Zo liggen in Helmond mijn ‘roots’. Ook wil het toeval dat mijn moeder nauw betrokken is geweest bij de ouderenzorg bij een van de locaties van Savant. Zij was afdelingshoofd in Rozenhof in Helmond. Mede door haar enthousiasme ben ik in de zorg gaan werken, waarvan de laatste tien jaar in de zorg voor ouderen. De zorg zit dus als het ware in mijn bloed.”

Deze maand bezoeken Jan Joris Heling en Peter Bosselaar gezamenlijk verscheidene partners waar Savant intensief mee samenwerkt. Op 1 april beëindigt Jan Joris Heling zijn functie als bestuurder bij Savant. Ruim twintig jaar heeft hij zich ingezet voor de zorg en welzijn van de cliënten van Savant en heeft op betrokken wijze leiding gegeven aan de organisatie. Jan Joris Heling: “Ik ben er trots op dat ik heb kunnen meewerken aan het ontstaan en de ontwikkeling van een organisatie met een zorgaanbod waaraan in onze regio grote behoefte is. Dat dit aanbod aansluit blijkt uit de 8,5 die cliënten Savant onlangs gaven toen naar hun mening over Savant werd gevraagd.” Om hem te bedanken voor zijn inzet zijn alle medewerkers van Savant en relaties uitgenodigd om een hand te kunnen geven.