Jac Huijsmans gaf gastles tijdens Dag van de Leerplicht

Op donderdag 18 maart was het de zesde keer dat de nationale Dag van de Leerplicht werd gehouden. Het thema was ‘het recht om te leren’. In heel het land waren activiteiten omtrent het handhaven van de leerplicht. Demissionair wethouder Jac Huijsmans gaf, samen met de nieuwe GOA Roland Janssen en leerplichtambtenaar Karin Hikspoors, een gastles voor groep 8 van basisschool Voordeldonk in Asten.
De Dag van de Leerplicht is een initiatief van het Ministerie van OCW. Leerlingen van groep 8 zijn weliswaar niet zozeer bezig met spijbelen, maar vragen zich vooral af wat het nut van school is. Over het recht om naar school te gaan werd daarom ook aandacht besteed, maar ook een prettige en veilige leeromgeving kwamen aan bod op deze dag. Aangezien deze leerlingen volgend jaar naar het voortgezet onderwijs zullen gaan, werden ze erop attent gemaakt dat er dan een grotere verantwoordelijkheid van ze gevraagd wordt. Schoolverzuim kan een reden zijn dat een leerling uiteindelijk geen diploma haalt. Het met regelmaat te laat komen, het op vakantie gaan tijdens school en spijbelen dragen bij aan slechtere schoolprestaties, wat kan betekenen dat er geen diploma wordt gehaald en de leerling minder kans krijgt op de arbeidsmarkt. De leerplichtwet geeft aan dat iedereen tot 18 jaar verplicht is om onderwijs te volgen. Leerplichtambtenaar Karin Hikspoors zorgt voor de naleving van deze wet. Zij zal - wanneer leerlingen frequent verzuimen - in gesprek gaan met de leerling en ouders en indien nodig een straf opleggen.