Vier wethouders van gemeente Someren geïnstalleerd

Op woensdag 31 maart zijn in het gemeentehuis in Someren de vier (nieuwe) wethouders geïnstalleerd, t.w. Willy Hanssen (CDA), Guido Schoolmeesters (Gemeenschapslijst Someren-Eind/Sluis XIII), Wim Jaspers (Lijst Someren-Heide) en Theo Maas (PvdA). De portefeuilleverdeling van het nieuwe college van B en W ziet er zo uit:
Burgemeester Veltman: Burgerzaken en algemeen bestuur Openbare orde en veiligheid en integrale handhaving Personeel en organisatie Beheer gemeentelijke gebouwen Automatisering Wethouder Willy Hanssen: Economische zaken Verkeer en openbare ruimte en natuur Toerisme en recreatie Onderwijs Wethouder Guido Schoolmeesters: Ruimtelijke ordening, binnen de bebouwde kom Sport en cultuur Financiën Grondzaken Wethouder Wim Jaspers: Milieu en water Ruimtelijke ordening, buiten de bebouwde kom Reconstructie buitengebied Wethouder Theo Maas: Maatschappelijke zorg Sociale zaken Jeugdbeleid Majeure projecten: Heihorsten - Willy Hanssen Log - Wim Jaspers Bedrijventerreinen - Willy Hanssen Verlengde Loovebaan, Hooghoefweg -Willy Hanssen Woningbouwprojecten zoals Waterdael, Brim en Lierop Zuid - Guido Schoolmeesters Herinrichting Postelstraat en kernwinkelgebied/bp middengebied - Willy Hanssen Kerntakendiscussie en deregulering - Willy Hanssen Idops - Guido Schoolmeesters.