Noodverordening Strabrechtse Heide ingetrokken

Op 9 juli heeft burgemeester Veltman van Someren de Noodverordening Strabrechtse Heide vastgesteld omdat het betreden van de Strabrechtse Heide, na de grote brand op de heide, gevaarlijk kon zijn voor mens en dier. Inmiddels is dit gevaar geweken.
De noodverordening Strabrechtse Heide is daarom op 21 juli buiten werking gesteld en ingetrokken. Wel dienen er in het gebied nog werkzaamheden verricht te worden, die mogelijk gevaar op kunnen leveren. In overleg met Staatsbosbeheer en de aannemer wordt bekeken of er tijdelijke verkeersmaatregelen genomen dienen te worden. Dit zou betekenen dat bepaalde wegen en paden tijdelijk afgesloten worden.