Aanpassingen bouwplannen Loverbosch-Oost

Op maandag 26 juli werd in het gemeentehuis van Asten het nieuwe bestemmingsplan gepresenteerd voor de oostzijde van de wijk Loverbosch. Dit meldt het Eindhovens Dagblad.
Het bouwproject had eigenlijk al in 2008 van start moeten gaan, maar de kavels bleken moeilijk verkoopbaar. Daarom heeft de gemeente nu een aantal aanpassingen doorgevoerd, met betrekking tot de kavelgrootte, de aanbouwmogelijkheden en de menging van verschillende woningtypen, zodat de verkoopbaarheid wordt vergroot. De infrastructuur is vrijwel gelijk gebleven. De grond was al bouwrijp gemaakt, de wegen liggen er al en ook de groenvoorzieningen en de parkeerplaatsen zijn niet veranderd. Wel is een waterberging gepland in de noordelijke hoek van het populierenbos. Het originele plan van de eerste fase voorzag in de bouw van 96 woningen, dat zijn er nu 104 geworden. De kavels zijn veranderd, maar de grondprijs is hetzelfde gebleven. Vanaf 6 augustus kunnen zienswijzen op het nieuwe bestemmingsplan worden ingediend. De raad zal in oktober een besluit nemen over het nieuwe bestemmingsplan en daarna kunnen de kavels worden toegewezen. Begin 2011 zou dan de bouw gefaseerd van start kunnen gaan, waarna in 2011 de eerste woningen zullen worden opgeleverd.