Blauwalg in twee vijvers in Someren

Waterschap Aa en Maas heeft blauwalgen aangetroffen in de vijvers Loove 1, tussen Groeningen en de Van Gijselstraat, en Loove 2, tussen Hoevenstraat en Dellerpad in Someren.
Deze blauwalgen kunnen gezondheidsklachten veroorzaken bij mens en dier. Daarom adviseert het waterschap om ieder contact met water van deze vijvers te vermijden. Bij de vijvers staan waarschuwingsbordjes. Waterschap Aa en Maas houdt de situatie in de gaten. De aangetroffen blauwalgen kunnen giftige stoffen afscheiden. Bij aanraking of inname bestaat kans op huidirritatie, duizeligheid, ademhalingsproblemen en ernstige maag- en darmklachten. Deze klachten kunnen zowel bij mensen als bij (huis)dieren optreden. Als blauwalgen zich explosief vermenigvuldigen, spreken we van ‘blauwalgenbloei’. De belangrijkste oorzaak hiervan is een teveel aan voedingsstoffen (fosfaat en stikstof) in het water. Deze voedingsstoffen zitten in afgevallen bladeren maar komt ook in het water via lokvoer van sportvissers, brood, eenden- en hondenpoep. Daarom luidt het advies aan de burger: beperk het gebruik van lokvoer bij vissen, voer geen eenden en laat de hond niet in de nabijheid van het water poepen, zodat voedingstoffen niet in het water terechtkomen. Blauwalgen in het water zijn een hardnekkig probleem. Wanneer de zonintensiteit afneemt en het water weer afkoelt door bijvoorbeeld regen of het seizoen, vermindert de hoeveelheid blauwalg. Om te voorkomen dat er later weer blauwalgen komen kan het waterschap en/of de gemeente proberen de hoeveelheid voedingsstoffen in het water te verminderen. Dit kan door de waterbodem te baggeren, eventueel aanwezige riooloverstorten af te dichten en bomen langs de oever te snoeien. Deze maatregelen kunnen uiteraard niet overal uitgevoerd worden. Sinds 2009 onderzoekt waterschap Aa en Maas nieuwe methoden om blauwalg preventief te bestrijden.