SIRIS.nl

Lastendruk Asten blijft hetzelfde

De lastendruk voor de Astense burger blijft het komend jaar gelijk. De ozb gaat weliswaar wat omhoog maar dat wordt gecompenseerd door een verlaging van de afvalstoffenheffing.
De Astense begroting laat een tekort zien van bijna 4 ton, waarvoor een dekkingsplan is opgesteld met zestien punten waarop de gemeente wil bezuinigen. Zo zal de openbare verlichting een uur per dag minder branden, de wegen worden minder onderhouden, de openbare groenvoorziening wordt wat minder en de gemeentelijke bijdrage aan het SRE wordt met minimaal 10 procent verlaagd. Ook maakt de gemeente een pas op de plaats waar het nieuwe bouwprojecten betreft. Er wordt slechts één nieuw bouwproject gestart, de revitalisatie van bedrijventerrein Molenakker.