Mestvergistingsinstallatie in Heusden

Ondernemer Jos Leenders denkt dat Heusden over enkele jaren kan draaien op eigen geproduceerd biogas. Dat meldt het Eindhovens Dagblad.
Leenders is van plan om op zijn terrein aan de Bosweg en Waardjesweg een mestvergistingsinstallatie neer te zetten met een capaciteit van 120.000 ton. Daarmee kan per jaar 7,5 miljoen kubieke meter groen gas worden geproduceerd, genoeg voor 5.722 huishoudens. Tijdens de commissievergadering van afgelopen dinsdagavond bleken de meeste partijen hier wel oren naar te hebben. Er waren wel enige vraagtekens wat betreft de overlast die het bedrijf met zich mee zou kunnen brengen. Dat betrof met name de toename van het vrachtverkeer door Heusden vanwege de aanlevering van de mest, de eventuele geuroverlast en het gegeven dat de hoge silo’s van het bedrijf niet passen in het landschap. Twee buurtbewoners hebben bezwaar aangetekend tegen de plannen. Initiatiefnemer Leenders wil met hen gaan praten om te kijken of hun bezwaren weg te nemen zijn.