Stevige bezuinigingen in Someren

Het maatschappelijk en welzijnswerk (Onis), de bibliotheek en de GGD; op al deze instellingen wordt gekort met minimaal 10 procent op hun subsidies. En ook voor De Springplank, de hobbywerkplaats in Someren dreigt sluiting.
Op donderdag 16 december presenteerde het college van B en W van Someren hun bezuinigingsvoorstellen. Een structurele besparing van 1,3 miljoen euro is daarbij het doel. Tijdens de raadsvergadering van woensdag 15 december kregen de Somerense raadsleden de stukken aangeboden. "Het college geeft met deze voorstellen een goede voorzet voor de te starten kerntakendiscussie in de raad", aldus wethouder Willy Hanssen. In het 120 pagina’s tellende document worden veel voorstellen gedaan voor ombuigingen en het afstoten van taken. "Daarbij hebben we de verenigingen volledig ontzien", zegt wethouder Guido Schoolmeesters. Op veel punten wordt meer samenwerking met Asten gezocht of kunnen verenigingen taken overnemen van de gemeente. Ook kan er meer verantwoordelijkheid bij de burger zelf worden gelegd; het verkopen van stukken gemeentegroen aan bewoners is daar een onderdeel van. In de kunst- en cultuursector wordt in de voorstellen flink gesneden. Muziekschool Rick wordt met 10 procent gekort op de subsidie. Ook voor De Ruchte komt er een koerswijziging, Het uitgangspunt zoals geformuleerd in het coalitieprogramma is leidend voor de bezuiniging; De Ruchte met als hoofdfunctie een gemeenschapshuis is wat het college voor ogen staat. In januari 2011 zal de gemeenteraad starten met de behandeling van de voorstellen. In maart/april zullen dan naar verwachting definitief besluiten vallen.