Opbrengst collecte Amnesty International

Afgelopen week zijn 34 vrijwilligers in Asten, Heusden en Ommel actief geweest met collecteren voor Amnesty International.
Naast het inzamelen van geld brachten zij, en passant, ook de rechten van de mens weer onder de aandacht. De collecte heeft precies € 3.000 opgebracht.