Opbrengst collecte Amnesty International

De collecte voor Amnesty International heeft in Someren € 1.130,16 opgeleverd.
Veertien collectanten kwamen langs de deur voor bijdrage voor het goede doel, met als motto "Geef om Vrijheid". Vrijheid is niet in alle landen vanzelfsprekend en er is geld nodig om deze vrijheid voor mensen te waarborgen. Amnesty komt op voor slachtoffers van mishandeling of geweld of van schending van de mensenrechten.