Groot kentekenonderzoek in de regio

Meer dan honderd waarnemers zijn op dinsdag 17 mei betrokken bij een groot kentekenonderzoek dat op verschillende plaatsen, waaronder Someren en Asten, wordt gehouden.
Het onderzoek gebeurt in opdracht van Beter Bereikbaar Zuidoost-Brabant en het doel is beter in beeld te krijgen waar het sluipverkeer te vinden is als de snelwegen A67 en A2 door filevorming dichtslibben. Met name Lierop kampt al vele jaren met een teveel aan auto’s in de spits.