Participatieraad Asten geïnstalleerd

Op dinsdag 21 juni werd in centrum De Beiaard in Asten de Participatieraad Asten geïnstalleerd.
In november vorig jaar werd een start gemaakt met de reorganisatie van de voormalige KoepelZorgvragers tot Participatieraad Asten. De nieuwe Participatieraad kent vier platforms: Leefbaarheid, Zorg & Welzijn, Werk & Inkomen en Jeugd & Gezin. Het bestuur van de Participatieraad geeft over deze onderwerpen gevraagd en ongevraagd advies aan het College van Burgemeester & Wethouders. Ieder platform heeft een voorzitter. Deze voorzitters vormen samen met een onafhankelijk voorzitter en een secretaris het bestuur. Dat zijn Frans van den Boomen, Elly Smits, Frans Vliegenberg, Jan Bosch, voorzitter Hans Dittner en secretaris Marianne Wijlaars. Participatieraad Asten is bereikbaar per post op Kerkstraat 10, 5721 GV Asten en per e-mail mariannewijlaars@msn.com. Wethouder Jac Huijsmans installeerde de Participatieraad Asten en droeg de voorzittershamer over aan de voorzitter van de Participatieraad drs. Hans Dittner.