SIRIS.nl

Afsluiting seizoen EHBO Someren

Op maandag 27 juni sloot de EHBO-vereniging Someren het seizoen voor haar leden af.
Een jaar waarin naast een EHBO-cursus, cursussen eerste hulp aan kinderen en AED voor het eerst een cursus E-learning is verzorgd. Daarnaast zijn, door een groep vrijwilligers, op de basisscholen in Someren en Lierop 180 leerlingen opgeleid voor het diploma jeugd EHBO A. Tijdens de slotavond werd door H. Timmers, bestuurder van de koepelorganisatie Vereniging EHBO Noord-Brabant een bondsonderscheiding in zilver uitgereikt aan Frans Kolenberg. Frans is 25 jaar lid van de EHBO Someren maar hij was op dat moment al bijna tien jaar EHBO-er bij een zustervereniging. Zes jaar heeft Frans zitting gehad in het bestuur waarvan vijf jaar als penningmeester. Frans heeft op zijn eigen accurate manier gezorgd dat de vereniging een gezonde financiƫle basis heeft. In zijn tijd was dat zonder computer nog een hele klus. Frans is nu nog steeds een trouwe bezoeker van de herhalingslessen. Daarnaast werd een bondsonderscheiding in brons uitgereikt aan Gerrie Hilverda-van Vaalen. Gerrie is 25 jaar trouw bezoekster van de oefenavonden, gaat regelmatig mee naar een hulpverlening en de laatste jaren verzorgt ze samen met Tonnie van Diepen jeugd EHBO-lessen op de Mariaschool waar ze de laatste jaren steeds meer dan vijftig leerlingen van groep 8 hebben opgeleid tot jeugd EHBO-er A. Als dank voor hun inzet ontvingen de gehuldigden een bloemetje van de vereniging. Vervolgens werd ook aandacht besteed aan leden die tien jaar bij de vereniging zijn Van hen was Simone Bongers-van de. Ven aanwezig. Simone is trouwe bezoekster van de oefenavonden en regelmatig te vinden als hulpverlener. De voorzitter feliciteerde haar en sprak de hoop uit dat ze nog vele jaren actief blijft binnen de vereniging.