Grote Rekendag op de Mariaschool in Someren (+ VIDEO)

Op woensdag 13 april werd in ons land de negende Grote Rekendag gehouden en ook de Mariaschool in Someren nam hieraan deel.
Tijdens de Grote Rekendag waren den kinderen van groep 1 t/m 8 de hele ochtend bezig met reken- en wiskundeopdrachten. Dit jaar was het thema ‘redeneren en combineren’. De kinderen onderzochten uitdagende situaties. Zij gingen op zoek naar systematiek in aanvankelijk onoverzichtelijke situaties.