Open molendag bij De Victor

In onze regio staan nog verschillende molens die kunnen werken.
Met de meeste kan graan gemalen worden, waarmee weer brood en pannenkoeken gebakken kunnen worden. Met enkele kan ook olie geslagen worden, dat voor allerlei doeleinden gebruikt kan worden. Die molens zijn allen oude industriĆ«le monumenten die in stand gehouden moeten worden om ze ook aan de volgende generaties te tonen. Het bijzondere is dat ze niet alleen al in de meeste gevallen vele generaties meegaan, maar dat ze ook nog werken. Voor molens is het beste dat ze in gebruik blijven. Daardoor blijven ze niet alleen in goede conditie maar blijft de kennis van hun werking ook het beste bewaard. De molens die in onze omgeving nog kunnen werken zijn in veel gevallen eigendom van een gemeente en worden allen bemand door vrijwillige molenaars. Deze mensen hebben het in veel gevallen het vak geleerd van oude molenaars, die intussen alle gestorven zijn. Die vrijwilligers worden ook ouder en om op tijd de kennis weer door te geven aan de volgende generatie koos de Peellandse Molenstichting zaterdag 10 september als dag uit om eventuele geĆÆnteresseerde nieuwe vrijwillige molenaars met het vak in aanraking te brengen. Op verschillende windmolens waren op zaterdag 10 september molenaars aanwezig om mensen te ontvangen die wel eens zouden willen weten wat het molenaarsvak inhoudt. Zo deed ook molenaar Marc van Deursen van molen De Victor in Someren zijn deuren open.