Nationale collecteweek Rode Kruis

Tot en met 15 juni komen collectanten van het Rode Kruis met de collectebus aan de deur in Someren.
De opbrengst van de collecte komt geheel ten goede aan de afdeling Someren, zodat ook in de toekomst in Someren activiteiten aangeboden kunnen worden. Is er geen collectant aan de deur geweest en draagt u de afdeling Someren een warm hart toe dan kunt u een bijdrage storten op bank rek. nr. 1532.24.053 t.n.v. Rode Kruis-afdeling Someren. Of sms RKSOM2 naar 4333 en doneer eenmalig € 2 aan het Rode Kruis in Someren.