Ommel nam afscheid van dirigent Theo Lokin (+ VIDEO)

Op zondag 15 januari hield fanfare Sancta Maria uit Ommel in gemeenschaphuis De Kluis een afscheidsfeestje voor de vertrekkende dirigent Theo Lokin.
Theo Lokin was sinds 2005 dirigent van fanfare Sancta Maria. De middag startte met een optreden van de fanfare onder leiding van Theo Lokin zelf. Na een afscheidswoord van de voorzitter droeg Theo het dirigeerstokje over aan de nieuwe dirigent, oud-Ommelnaar Jan van den Eijnden. Onder zijn leiding bracht de fanfare nog enkele andere stukken ten gehore. Vervolgens was er een drukke afscheidsreceptie. Velen kwamen Theo bedanken voor zijn inzet en zijn prettige manier van samenwerken gedurende de afgelopen jaren.