Geen schaliegas in Asten

De gemeenteraad van Asten heeft op dinsdag 17 september een door D66 Hart voor Asten ingediende motie aangenomen, waarmee ook de gemeente Asten zich schaliegasvrij verklaard.
De motie is door vijftien van de zestien raadsleden ondersteund, één raadslid was afwezig. In totaal hebben zich in Nederland nu 64 gemeenten schaliegasvrij verklaard en spreken zich hierdoor dus uit tegen de boringen en winning van aardgas. Provinciale Staten van Brabant en Gelderland hebben zich eveneens gekeerd tegen de plannen van minister Kamp. D66 Hart voor Asten heeft de motie ingediend om een signaal af te geven aan de inwoners dat het winnen van schaliegas in de al zo zwaar belaste provincie Brabant echt niet kan. Het energieargument van het Ministerie is zeer wankel: nut en noodzaak van schaliegaswinning is niet voldoende onderzocht, laat staan dat overeenstemming is over het rendement van de winning. Aldus D66 Hart voor Asten.