Wijk Loove proefgebied verkoop gronden/handhaving illegaal gebruik gemeentegrond

De gemeente Someren heeft besloten om zogenaamde reststroken grond te verkopen aan inwoners.
Reststroken zijn stroken grond die vaak aan de voor-, zij- of achterkant van een woonperceel liggen en deel uitmaken van het openbaar groen. Door de versnippering vergen deze stroken vaak intensief en dus duur onderhoud. Met de verkoop krijgt de gemeente geld binnen en de onderhoudskosten worden lager. Uiteraard moeten deze stroken grond aan bepaalde voorwaarden voldoen om verkocht te kunnen worden. Niet alle stroken zullen verkocht worden. De wijk Loove is aangewezen als proefgebied. Gedurende de proef geldt een korting van 50% op de normale verkoopprijs van grond tot een maximum van € 4.000, exclusief bijkomende kosten. Het bedrijf Intersolum uit Asten-Gemert voert het project namens de gemeente uit. Uit een inventarisatie blijkt dat er vaak stroken grond illegaal (bewust of onbewust) bij de tuin getrokken zijn. Binnen de hele gemeente Someren gaat het om zo’n 70.000 m2. Tegelijk met de verkoop van reststroken grond gaat de gemeente Someren dit illegale grondgebruik aanpakken. Onder voorwaarden kunnen deze illegale gronden ook gekocht worden. Inwoners die zich vrijwillig melden en tot aankoop overgaan, krijgen eveneens een korting van 50% op de normale verkoopprijs voor grond tot een maximum van € 4000,- exclusief bijkomende kosten. Deze korting geldt alleen tijdens de proefperiode . Na afloop van dit proefgebied komen andere wijken en de kerkdorpen aan de beurt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Thijssen van Intersolum en die is op donderdag te bereiken op het gemeentehuis op tel. 0493-494888 of bij voorkeur via e-mail t.thijssen@someren.nl.