NL.DOET in Asten-Oost (+ VIDEO)

Wijkraad Asten-Oost en woningbouwvereniging Bergopwaarts deden op zaterdag 17 maart mee met NL.DOET.
De hele ochtend werd er zwerfafval opgeruimd op het evenemententerrein en bij het veldje bij de Elfenbank. NL Doet in Asten. Deze actie leverde elf vuilniszakken op. Wethouder Jac Huijsmans, Petra Happé, consulent leefbaarheid van Bergopwaarts, de vrijwillige zwerfvuilopruimers Asten, kinderen van basisschool Het Lover en enkele wijkbewoners staken een handje toe. NL.DOET is een actie van het OranjeFonds. Het Oranje Fonds wordt o.a. gesteund door de Nationale Postcode Loterij en de Lotto. De Prins van Oranje en Prinses Maxima zijn beschermpaar van het Oranje Fonds.