Bergopwaarts zoekt leden voor de nieuwe Ledenraad

Het is alweer bijna vier jaar geleden dat de huidige Ledenraad van Woningbouwvereniging Bergopwaarts is geïnstalleerd.
Het is alweer bijna vier jaar geleden dat de huidige Ledenraad van Woningbouwverenging Bergopwaarts is geïnstalleerd. In 2014 houdt Bergopwaarts - voor de derde keer - nieuwe verkiezingen voor de ledenraad. Het thema van de verkiezingscampagne is “Ik doe mee!”. Bergopwaarts roept haar leden op zich kandidaat te stellen voor de Ledenraadverkiezing. Tot 6 maart kan men zich hiervoor aanmelden. Bergopwaarts is een vereniging. Sinds 2006 kent de vereniging een algemene ledenvergadering in de vorm van een Ledenraad. De Ledenraad heeft een belangrijke positie binnen Bergopwaarts. Samen met de directeur-bestuurder en de Raad van Commissarissen, geeft men goedkeuring over onder andere de volkshuisvestelijke doelen en het ondernemingsplan waarin de algemene koers en het volkshuisvestelijk beleid van de vereniging staat. Ook geeft men goedkeuring aan het door de Raad van Commissarissen gehouden toezicht en stelt men de jaarrekening vast. Van de Ledenraad worden geen papieren besluiten verwacht, maar wel ideeën. Ze vertegenwoordigt alle huurders van Bergopwaarts. De Ledenraad bestaat uit maximaal vijftien leden, bij voorkeur afkomstig uit het gehele werkgebied van Bergopwaarts en wordt iedere vier jaar rechtstreeks gekozen door de leden van de vereniging. De leden van woningbouwvereniging Bergopwaarts kunnen zich tot 6 maart aanmelden als kandidaat. Op 13 maart vindt een informatiebijeenkomst plaats, waar potentiële kandidaten meer informatie ontvangen over de verkiezingen. In mei 2014 kiezen de leden de Ledenraad voor de periode 2014-2018. Kijk op www.bergopwaarts.nl/ledenraad voor verdere verkiezingsinformatie.