Motie van Algemeen Belang Asten voor starterslening

Algemeen Belang Asten is voornemens om bij de raadsvergadering van 11 maart een motie in te dienen. Deze is gericht op het onderzoeken van de mogelijkheden met betrekking tot het ter beschikking stellen van startersleningen evenals het opzetten van een erfpachtconstructie.
Het is gebleken dat het momenteel erg moeilijk is voor met name jongeren om een betaalbare woning te kopen. Hiervoor kan de gemeente bepaalde constructies opstellen waarmee het kopen van een woning wel realiseerbaar wordt. In een onlangs gehouden presentatie inzake woningbouw Plan Heusden bleek al gauw genoeg dat er een enorme belangstelling is onder de jongeren maar dat de aankoop toch nog erg moeilijk is. Raadslid Bakens van Algemeen Belang heeft deze regeling inhoudelijk verder geanalyseerd en ziet middels deze optie een mogelijkheid tot het realiseren van een eigen woning voor starters en het verder aanmoedigen van de woningbouw als een impuls aan de bouwsector. De regeling zou van toepassing gaan worden voor bouwgronden die door de gemeente Asten worden uitgegeven. Bij voldoende draagvlak kan deze motie nog meegenomen worden tijdens de laatste raadsvergadering voor de verkiezingen.