Verklaring D66-HartvoorAsten voor verlaten van de raadsvergadering

De fractie van D66-Hart voor Asten is op dinsdag 11 maart opgestapt uit de gemeenteraadsvergadering.
Harry Span van D66-Hart voor Asten geeft aan waarom: "Wij leggen u uit waarom wij voor dit hoogst ongebruikelijke optreden hebben gekozen. Geheel volgens de daarvoor geldende procedure hebben wij een initiatiefvoorstel voorbereid en ingediend waarin wij de raad vragen een uitspraak te doen met betrekking tot de z.g. Starterslening voor starters op de woningmarkt. Voorafgaande aan de gemeenteraadsvergadering werd door alle andere partijen instemmend gereageerd ook in Asten deze mogelijkheid te bieden, zodat niets in de weg leek te staan om de starters op de huizenmarkt een duwtje in de rug te kunnen geven. Goed voor de huizenmarkt, goed nieuws voor de starters in Asten. Eindelijk ook in Asten - net als in 52 andere Brabantse gemeenten - een mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden een kapitaalinjectie van de gemeente te kunnen krijgen. Bij het vaststellen van de agenda is echter op voorstel van de fractievoorzitter van Algemeen Belang, mevrouw M. Schriks-van der Ven de behandeling van dit agendapunt in stemming gebracht. Het argument was 'een onvoldragen voorstel'. In de daarop volgende stemming bleek dat de meerderheid van de gemeenteraad het voorstel van Algemeen Belang steunde. Ik heb als fractievoorzitter in de beraadslaging van te voren al aangekondigd dat - indien de raad besloot dit punt van de agenda af te voeren - mijn fractiegenoot Nelly Berkers en ik op zouden stappen omdat democratische spelregels hiermee met voeten zouden worden getreden. Immers, het is een grondrecht van partijen of individuele raadsleden voorstellen in te dienen en die ter discussie te stellen. Door een agendapunt te schrappen, wordt een deel van de raad monddood gemaakt. Door het simpele feit van meerderheid van stemmen wordt zo de democratie misbruikt en glijdt het af naar schijndemocratie. Ook PGA PvdA trok dezelfde conclusie en heeft eveneens de vergadering verlaten. Ons standpunt is duidelijk: democratie is respect hebben voor meningen en opvattingen van minderheden, de macht van het getal mag nooit als bruut middel gebruikt worden om voorstellen van een raadslid onbespreekbaar te maken. Niet de fractie D66-HartvoorAsten is getroffen door de handelwijze van Algemeen Belang en de andere coalitiepartijen, maar de starters van Asten. Zij zullen nog langer moeten wachten of - het wachten beu - moeten verhuizen naar een gemeente waar het algemeen belang nog wel inhoud heeft''. Aldus Harry Span, fractievoorzitter D66-Hart voor Asten.