Fanfare Sancta Maria wordt Muziekvereniging Sancta Maria

In het jaar dat Fanfare Sancta Maria uit Ommel 100 jaar bestaat, is tijdens de jaarvergadering van 17 maart, op voorstel van het bestuur en met goedkeuring van de leden, besloten om Fanfare Sancta Maria om te vormen naar een muziekvereniging.
Hiervoor worden de statuten aangepast, evenals de naam. Die zal voortaan Muziekvereniging Sancta Maria zijn. De reden voor deze aanpassing is dat het korps vergrijst en de aanwas van jeugdleden beperkt is. Als muziekvereniging ontstaat een groter bereik naar mensen die enthousiast gemaakt kunnen worden om op welke manier dan ook muziek te maken. Dit samen met het bestaande muziekkorps en blaaskapel D’Ommelaers. Er zullen instrumenten in het muziekkorps worden opgenomen die vanuit traditioneel oogpunt niet in een fanfarekorps thuishoren. Op deze manier zijn via een combinatie van de diverse onderdelen van de muziekvereniging compleet andere optredens en muzikale activiteiten mogelijk dan in de huidige situatie. En dat is precies waar de tegenwoordige tijd en de maatschappelijke ontwikkelingen om vragen. Nu de verandering naar een muziekvereniging een feit is zal gestart worden een communicatieplan zodat mensen die geïnteresseerd zijn hiervan op de hoogte blijven. Met name rondom het jubileumweekend van 3-5 oktober zal er campagne gevoerd worden om zoveel mogelijk mensen voor de vereniging te interesseren. Meer info: www.muziekverenigingsanctamaria.nl of www.fanfaresanctamaria.nl.