Nieuwbouw bij NWC Asten

Tijdens een extra ledenvergadering op 1 oktober hebben de leden van voetbalvereniging NWC Asten hun goedkeuring gegeven aan het plan voor volledige nieuwbouw van de gebouwenaccommodatie op sportpark ‘t Root.
De planning is nu dat medio 2014 het nieuwe gebouw in gebruik is en dat de huidige gebouwen dan worden gesloopt. De huidige gebouwen dateren uit de jaren zeventig en passen al lang niet meer bij de omvang van de huidige vereniging. Met haar 1.200 leden en 350 vrijwilligers is NWC volledig uit haar jasje gegroeid. Daarnaast voldoet het gebouw niet meer aan de huidige bouwkundige en technische eisen. Het nieuwe gebouw voorziet in nieuwe kleedlokalen voor spelers en scheidsrechters, en facilitaire ruimtes voor beheer, verzorging en educatie. Ook een nieuwe kantine, bestuurskamer en een werkplaats zijn in de plannen opgenomen. Het project wordt gerealiseerd door bouwbedrijf Van Gerven uit Mierlo. Op korte termijn wordt gestart met het ontwikkel- en bouwtraject.