Verdere actie Gemeenschapslijst voor Peeljuweel

De teleurstelling bij de Gemeenschapslijst Someren-Eind en Sluis 13 was groot nadat WoCom vorige week aangaf niet op hun verzoek in te gaan om wat langer en vaker te adverteren met de negentien woningen van Peeljuweel.
Op de eerste advertentie bleken al vijftien reacties te zijn binnengekomen, waarvan er negen voldeden aan de criteria. Ook had de Gemeenschapslijst het verzoek neergelegd om de doelgroep wat te verbreden. Uit het dorp kwamen vele signalen dat ook oudere alleenstaanden zonder thuiswonenden kinderen graag een dergelijke woning van woCom zouden willen huren, omdat hun eigen woCom-huurwoning veel te groot is. WoCom had inmiddels anders besloten en zou de overige woningen in gaan zetten voor de huisvesting van arbeidsmigranten van ZON arbeidsvoorziening. Z.O.N. Arbeidsvoorziening liet aan de Gemeenschapslijst weten dat zij minimaal twaalf huisjes zouden willen huren. Anders zou het voor hen niet aantrekkelijk zijn. Tevens werd er gemeld dat er vier arbeidsmigranten per huisje in zouden moeten komen. Iets wat woCom in een eerder gesprek met de Gemeenschapslijst aan had gegeven niet te willen omdat zij daar de huisjes veel te klein voor achtte. Weer een dag later kregen de geïnteresseerde starters de brief om de woningen te komen bezichtigen. Er zouden er zeven zijn voor negen gegadigden. Een merkwaardige gang van zaken en dus tijd voor verdere actie. Tijdens de raadsvergadering van woensdag 31 oktober wil de Gemeenschapslijst raadsvragen stellen aan het college. Eventueel zal er ook nog een motie worden ingediend. In het dorp en de buurt is intussen ook onrust ontstaan. Er is een handtekeningactie gestart in de naaste omgeving waarin het college gevraagd handhavend op te treden wanneer er arbeidsmigranten worden huisgevest in Peeljuweel. In het laatste persbericht van woCom in deze kwestie gaf woCom aan bereid te zijn om een gesprek aan te gaan. De Gemeenschapslijst heeft hier gebruik van gemaakt en zal woensdagmiddag 31 oktober dit gesprek bij woCom voeren. De Gemeenschapslijst is nu op zoek naar mensen die geïnteresseerd zijn in de woningen van Peeljuweel. Dit om een beeld te krijgen van wat de daadwerkelijke behoefte en vraag zou zijn. Mensen die al gereageerd hebben, die nog zouden willen reageren, maar ook die nog niet gereageerd hebben omdat ze niet in de genoemde doelgroep vielen. U kunt zich aanmelden via email@bartdegroot.nl.