Paulussen en De Diepsteeckel blijven open

In het coalitieakkoord dat CDA, PvdA, Lijst 6 en Leefbaar Someren gesloten hebben valt te lezen dat de brenglocatie voor het oud papier, bij Bart Paulussen, open blijft.
In het coalitieakkoord dat 'Samen voor het goede' als titel heeft schrijven de partijen dat de brenglocatie voor oud papier in het centrum een belangrijke voorziening is, waar bewoners veel waarde aan hechten. Uit het akkoord blijkt verder dat zwembad De Diepsteeckel open blijft, dat Someren meer moet toegroeien naar Asten en dat verenigingen worden ontzien bij aankomende bezuinigingen.