Nieuw bestuur voor Tweedelig

Het woonproject Tweedelig aan de Zagershof in Asten is ontstaan uit een initiatief van een aantal ouders van kinderen met een verstandelijke c.q. zintuiglijke/lichamelijke beperking.
Sinds drie jaar wonen daar twaalf jongvolwassenen bij elkaar, zij huren van Bergopwaarts. De zorg wordt ingekocht bij Kempenhaeghe. Het is de bedoeling dat in de toekomst de vertegenwoordiging van de bewoners overgenomen wordt door wettelijk verantwoordelijken (bv. broers/zussen e.d.), want ouders hebben immers ook niet het eeuwige leven. Deze vertegenwoordigers kun je niet automatisch belasten met besturen. Daarom is besloten op zoek te gaan naar een onafhankelijk bestuur, dat zal gaan bestaan uit voorzitter Irma van Nieuwenhuijsen, in het dagelijkse leven directeur van het Varendonck-College Asten-Someren, secretaris Ine Gubbels, die haar sporen heeft verdiend in de gezondheidszorg en penningmeester Hans van der Linden, werkzaam geweest in de financiële wereld. Zij worden verantwoordelijk voor alle beleidszaken. De ouders of vertegenwoordigers blijven actief in een Raad van Advies, die als doel heeft om onder verantwoording van het stichtingsbestuur de materiële en immateriële zorg voor de bewoners van Tweedelig in stand te houden en te optimaliseren. Tweedelig is hiermee het eerste kleinschalige wooninitiatief in Nederland met een totaal onafhankelijk bestuur.