Geen wachttijd meer bij bloedprikken Elkerliek ziekenhuis

Met ingang van 1 februari hoeven mensen, die bloed willen laten prikken op de polikliniek Bloedafname in het Elkerliek ziekenhuis in Helmond, niet meer te wachten.
Zij kunnen namelijk via de website van het ziekenhuis een afspraak maken voor een moment dat hen het beste uitkomt. Op de afgesproken tijd zijn zij meteen aan de beurt. Wilma Wagenaars, afdelingsmanager Laboratorium logistiek en Trombosedienst: “Op de polikliniek Bloedafname komen piekmomenten voor waarop de wachttijd vrij lang is. Dat is vervelend, ieders tijd is kostbaar. Dit verbeteren we nu door de mogelijkheid om op de website een afspraak te maken. Patiënten kiezen zelf de tijd waarop ze bloed willen laten prikken en zijn op dat tijdstip direct aan de beurt. Dit kan bijvoorbeeld heel prettig zijn voor kinderen of mensen die slecht ter been zijn. Deze mogelijkheid is niet voor patiënten van de Trombosedienst of voor mensen die nuchter bloed moeten laten prikken. Hen kunnen wij alleen ’s ochtends vroeg helpen.” Naast het online afspraken maken, heeft de polikliniek Bloedafname in Helmond nog een nieuwe service. Sinds kort kan men hier ook op afspraak dinsdagavond bloed laten prikken, van 17.30 tot 19.00 uur. Het maken van een afspraak voor dinsdagavond gaat ook via de website van het ziekenhuis, www.elkerliek.nl. Telefonisch een afspraak maken is ook mogelijk, via telefoonnummer (0492) 59 59 72. Wilma Wagenaars: “We merken dat er vraag is naar een avondopenstelling. Vooral voor mensen die overdag werken is het vervelend om onder werktijd naar het ziekenhuis te gaan om bloed te prikken. Op deze manier bieden we de mogelijkheid na werktijd te komen.”