Brunch in zaal De Platte Vonder

In partycentrum De Platte Vonder In Someren-Eind was er dinsdag 12 februari een carnavalsbrunch.
Om 11.00 uur zaten heel wat gasten onder wie Prins Jack I van De Plattevonder aan tafel voor de brunch. De gasten vermaakten zich best en dat kwam zeker door de diverse topzanikers die er tijdens de brunch optraden. D'Einder Muzikanten zorgden voor de muzikale omlijsting.