Samenwerkingsovereenkomst tussen Woningbouwvereniging Bergopwaarts en Regionaal Autisme Centrum

Op maandag 30 juni hebben Woningbouwvereniging Bergopwaarts en het Regionaal Autisme Centrum een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor huisvesting van (jong)volwassenen met autisme in speciaal daarvoor aangewezen wooninitiatieven.

Bergopwaarts levert graag een bijdrage aan het huisvesten van personen die daar zelf moeilijk in kunnen voorzien. Als eerste wooninitiatief is gekozen voor een bestaand appartementencomplex van Bergopwaarts aan de Rozenstraat in Asten dat momenteel tijdelijk wordt bewoond. In dit woongebouw komen op korte termijn tien appartementen met één slaapkamer  beschikbaar voor (jong)volwassen cliënten van het Regionaal Autisme Centrum. Hierdoor ontstaat er de unieke mogelijkheid voor (jong)volwassenen met autisme om met begeleiding op eigen benen te kunnen staan.

Het Regionaal Autisme Centrum zoekt nog enkele bewoners die aan de doelgroep voldoen en die in een appartement aan de Rozenstraat in Asten willen gaan wonen. Bij interesse kan contact opgenomen worden met de heer Corsten, coördinator Autismewoon.nl, onderdeel van het Regionaal Autisme Centrum, via tel. 06-10029894 of e-mail frans.corsten@regionaalautismecentrum.nl. Ook voor interesse in de toekomstige wooninitiatieven in Deurne kan met hem contact worden opgenomen.

Het Regionaal Autisme Centrum is een in autisme gespecialiseerde zorginstelling voor kinderen en (jong)volwassenen met ruim 120 in autisme gespecialiseerde professionals. Het centrum verzorgt de complete begeleiding van mensen met autisme in de regio Zuidoost-Brabant en Noord-Limburg.

Cliënten hoeven daardoor niet zelf op zoek te gaan naar verschillende instanties.

Voor meer informatie kijk op www.regionaalautismecentrum.nl.