Cursus Natuurouder bij IVN Asten-Someren

Op de basisscholen in Asten en Someren is het IVN al jaren actief met natuuronderwijs.

In afstemming met het onderwijsteam worden ver-
schillende projecten uitgevoerd waarbij de kinderen kennis maken met de natuur onder het centrale thema ‘leer de natuur beleven’.

De projecten worden verzorgd door schoolgidsen van het IVN.

Om het schoolgidsenteam te versterken start IVN Asten-Someren de werving van kandidaten voor de cursus ‘natuurouder’.

De nieuwe cursus is heel praktisch en modulair opgezet rond de projecten, die aan de scholen aange-boden worden. Deelnemers kunnen de cursus naar eigen inzicht volgen.

Schikt een bepaalde periode niet dan slaan ze een module over en die kan dan later worden gevolgd.

De werving richt zich op ouders van schoolgaande kinderen. Maar ook grootouders zijn welkom evenals(oud) schoolgidsen die hun kennis willen opfrissen.

 

De cursus gaat in januari van start.

Meer info: Liesbeth Verstappen, tel. 06-12296311 of Maria Liebregts, tel. 06-29234130.