Uitslag enquête gemeenschapshuizen Asten

De beheerders van De Beiaard en De Klepel in Asten hebben in juni van dit jaar aan alle verenigingen in Asten een enquête gestuurd, met als doel inzicht te krijgen over hoeveel zaal- en vergaderruimte elke vereniging nodig heeft.

De enquête is door veel verenigingen ingevuld, waardoor er een goed inzicht is verkregen omtrent hoeveel zalen, vergaderzalen, geluidsdichte zalen en opslagruimte er nodig is in Asten.

Om de uitslag van de enquête te bespreken zijn alle verenigingen (met maximaal twee personen) uitgenodigd om op maandag 15 december om 20.00 uur in gemeenschapshuis De Klepel aanwezig te zijn.

Tijdens deze bijeenkomst wordt er verder gebrainstormd over wat de positieve gevolgen kunnen zijn voor het verenigingsleven en de inwoners van de gemeente Asten.

Aanmelden voor de bijeenkomst graag voor 12 december via e-mail hcfvankeulen@hotmail.com.

De bijeenkomst wordt geleid door H. Hoeks.