Algemene ledenvergadering OVA

Ondernemersvereniging Asten houdt op maandag 11 april bij manege Heijligers aan de Reeweg 3 in Asten de algemene ledenvergadering.

Aanvang 20.00 uur.

Op de agenda staan de gebruikelijke punten.

Er is ook een bestuursverkiezing. Er zijn drie bestuursleden aftredend en niet herkiesbaar. Dat zijn Jan Smeets (voorzitter), Thijs Kessels (secretaris) en Theo van Eijk (penningmeester).

Het bestuur draagt de volgende kandidaten voor: Hans van de Mortel (voorzitter), Willy Feller (penningmeester) en Rini Meijer (bestuurslid).

Na de pauze is er een optreden van Hans van Gorp en Piet Snijders over het muziektheater Mistero.

Aanmelden voor de vergadering kan vóór 8 april via www.ovasten.nl.