Zes woningcorporaties kiezen voor hetzelfde primair informatiesysteem

Op dinsdag 12 april ondertekenden zes Zuidoost-Brabantse woningcorporaties een unieke ICT-samenwerkingsovereenkomst.

Bergopwaarts Deurne, Woningstichting De Zaligheden Eersel, Goed Wonen Gemert, Huis & Erf Schijndel, woCom Someren en Woningbelang Valkenswaard kiezen unaniem voor hetzelfde primair informatiesysteem. Uniek in de corporatiesector, omdat ze tegelijkertijd exact hetzelfde product afnemen.

Een totaaloplossing om hun bedrijfsvoering te ondersteunen, op het gebied van wonen, vastgoed en financiën. Hierbij zijn alle relaties (met name huurders), gegevens én activiteiten geïntegreerd in één database. Elke woningcorporatie hoeft straks in haar eigen, beschermde database alle gegevens maar één keer en op één plek vast te leggen. Een flinke toename van de efficiency in de dienstverlening. Standaardprocessen kunnen hierdoor makkelijker worden afgehandeld, waardoor een zo hoog mogelijke tevredenheid van zowel huurders en woningzoekenden, als van medewerkers van de corporatie kan worden bereikt.

Begin 2014 hoorden de zes corporaties van hun softwareleverancier dat deze hun huidige informatiesysteem vanaf 2019 niet langer ondersteunt. Omdat de bedrijfsvoering van de corporaties afhankelijk is van dit systeem, sloegen zij tijdig de handen ineen. Om een goede keuze te maken voor een nieuw te voeren informatiesysteem, startten de corporaties een gezamenlijk ict-platform. Dit platform, met ict-vertegenwoordigers van elke corporatie, begon in mei 2015 een marktverkenningsonderzoek, dat eind 2015 overging in een pakketselectietraject. Uit deze selectie van zes marktpartijen viel, na maanden van samenwerking, uiteindelijk unaniem de keuze op ViewPoint.

De medewerkers van de verschillende corporaties vormden een essentieel onderdeel van het keuzeproces. Voor hen moet het systeem eenvoudig, toegankelijk en goed beheerbaar zijn. De diverse processen zijn daarom gedemonstreerd aan bijna vijftig medewerkers. Van reparatieverzoeken tot verhuringen, van het inplannen van onderhoudswerkzaamheden tot financiële rapportages.

Op basis van de scores op de afwegingscriteria (functionaliteit, gebruikersbeleving, beheersbaarheid, ontwikkelcapaciteit, continuïteit, marktervaringen van andere woningcorporaties en uiteraard de prijs) adviseerden de leden van het ICT-platform afzonderlijk, en unaniem, om ViewPoint in hun corporatie te implementeren. Door hierin gezamenlijk op te trekken, konden ze bovendien aanzienlijk kosten besparen.

Met deze totaaloplossing van Itris, een landelijke speler met veel ervaring in de woningcorporatiemarkt, kunnen de medewerkers snel, correct, eenvoudig en op tijd alle standaardprocessen binnen een corporatie afhandelen. Hierdoor wordt een zo hoog mogelijke tevredenheid van zowel huurders en woningzoekenden, als van medewerkers van de corporatie bereikt. Door deze regionale samenwerking is het in de toekomst mogelijk om vaker technische en functionele kennis uit te wisselen.