Drie jubilarissen bij toneelvereniging Crescendo

Tijdens de feestelijke jaarvergadering van toneelvereniging Crescendo uit Someren werden drie jubilarissen gehuldigd, namelijk Ad van Seggelen en Eric Bakermans (beiden 40 jaar lid) en Peter de Groot (12,5 jaar lidmaatschap).

Ad van Seggelen is veertig jaar lid en een clubman in hart en nieren. Hij speelde vanaf zijn lidmaatschap in 1976 mee in 27 toneelstukken. Vanaf 1996 was hij regisseur van vele familieproducties van Crescendo. Dit jaar heeft Ad de regie van ‘Ali Baba en de 40 rovers!’, een familievoorstelling voor jong en oud die in december 2016 in De Ruchte in Someren op de planken wordt gebracht. Naast toneelspelen en regisseren heeft Ad van 1986 tot en met 2001 als voorzitter de kar getrokken.

Ook Eric Bakermans is 40 jaar lid en een echte clubman. Hij speelde vanaf 1976 mee in negentien toneelstukken en was productieleider van de voorstelling ‘Oliver!’, gespeeld ter ere van het zestigjarig jubileum van Crescendo in 2005. Daarnaast was Eric voorzitter van 2001 tot 2009 en is hij vanaf 2013 beschermheer.

Peter de Groot is 12,5 jaar actief lid van de vereniging. Vanaf 2004 heeft hij als decorbouwer veel tijd en energie gestoken in het maken van decors en attributen, een taak op de achtergrond die voor Crescendo zeer belangrijk is.

Voor meer informatie zie www.toneelvereniging-crescendo.nl of www.deruchte.nl.