Huurders Bergopwaarts geven dikke 7 voor dienstverlening Bergopwaarts

De resultaten van het woonbelevingsonderzoek 2014 zijn bekend.

Een keer per drie jaar houdt Woningbouwvereniging Bergopwaarts een grootschalig onderzoek onder haar huurders. In 2014 is voor de derde keer zo’n onderzoek uitgevoerd. Een onderzoek die de waardering van de huurders weergeeft over hun woonsituatie en de dienstverlening van Bergopwaarts. Het gemiddelde cijfer komt uit op een dikke 7. Een resultaat waar Bergopwaarts tevreden mee is.

Met de resultaten, maar ook met alle kritische punten die in de enquêtes zijn genoemd, onderneemt Bergopwaarts gericht actie om haar woningvoorraad en dienstverlening verder te optimaliseren. 

Het volledige onderzoek is te vinden op www.bergopwaarts.nl.