Controle tuindersbedrijf Someren-Heide

Op dinsdag 26 april is een controleactie geweest in de gemeente Someren met als doel om de omstandigheden van arbeidsmigranten te verbeteren.

Er is een tuindersbedrijf gecontroleerd in Someren-Heide. Er zijn enkele overtredingen geconstateerd vanwege brandveiligheid en het bestemmingsplan. Tegen alle overtredingen wordt opgetreden. Tijdens de controle stonden arbeidsomstandigheden/huisvesting/uitbuiting/uitkerings- en premiefraude/belastingontduiking centraal.

De controles zijn uitgevoerd door de gemeente samen met de politie en projectleider van het Helmond Interventie Team (HIT).

Hier zijn de volgende overtredingen geconstateerd:
- Brandveiligheid: obstakels op de vluchtroute, niet sluitende deuren, opslag van niet toegestane materialen en gebruik van kachels.
- Woonunits niet volgens bestemmingsplan.

Het overtreden van het bestemmingsplan wordt meegenomen in de komende herziening van het bestemmingsplan voor het buitengebied.

De gezamenlijke acties zijn onderdeel van een samenwerkingsproject dat in Peelland wordt uitgevoerd om de omstandigheden van arbeidsmigranten te verbeteren. Doel is om door actieve interventies Peelland-breed het zicht krijgen op, het voorkomen en bestrijden van onder andere illegale huisvesting, uitbuiting en fraude. Hierbij wordt ingezet op multidisciplinaire handhavingsacties in combinatie met zorg.

Het projectgebied betreft de zes Peelgemeentes: Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren. Deelnemende partners naast de gemeentes zijn: Belastingdienst, Inspectie van ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), Sociale Verzekeringsbank, OM en Politie. Het RCF Kenniscentrum Handhaving ondersteunt het project. Medio 2016 wordt het project geƫvalueerd.