Ondanks regenweer goedbezochte Alle Klokken Luiden

De weergoden werkten deze keer niet mee.

Desondanks trok het beiaardfestival 'Alle Klokken Luiden' in Museum Klok & Peel in Asten op zondag 22 mei honderden muziekminnaars. Veel belangstellenden uit Asten en evenzoveel fijnproevers van elders wisten de weg naar het museum te vinden. Samen vormen ze het beste legertje goodwillambassadeurs dat een museum zich wensen kan. Voeg daarbij de televisiecamera's van RTL 4's weekendprogramma 'Plezier & Passie' en het is Klok & Peel gelukt om het imago van Asten Klokkendorp opnieuw weer een stukje op te vijzelen.

Na een verwelkoming door voorzitter Harry van der Loo werden even na half één de eerste muzieknoten over het publiek uitgestort door beiaardier Luc Rombouts. In de grote museumhal speelde hij onder andere het 'billenlied', een deuntje 'uit de hel', afgekeken van het beroemde schilderij Tuin der Lusten van Jeroen Bosch, waarvan een geschilderde kopie in dezelfde hal hing. Zo werden achteloos vijf eeuwen overbrugd.

Rombouts nam heel kien de gelegenheid te baat om Museum Klok & Peel te prijzen om zijn verbindende vermogen. Hij hoopte dat 'Alle Klokken Luiden' in Nederland én België een begrip gaat worden als 'n muzieklaboratorium waarin de beiaard verbonden wordt met allerlei muziekstijlen. "Dit is precies de innovatie die wij met de op te richten Singing Bronze Foundation willen ondersteunen en die door de Unesco zo waardevol wordt geacht," aldus Rombouts.

Het was aan burgemeester Hubert Vos en directeur Joost Eijsbouts van Koninklijke Eijsbouts Klokkengieterij om de kick-off van 'Alle Klokken Luiden' te verzorgen. Dat deden ze met een ferme klepelslag op de Koningin Beatrix-klok. Burgemeester Vos zei 'gruts' te zijn op Museum Klok & Peel, dat er steeds weer in slaagt om Astens imago als klokkendorp te vernieuwen én uit te dragen. En passant hield hij de aanwezigen voor dat daarvoor een goede samenwerking op alle gebied noodzakelijk blijft.  Waarop het klokkenfestival echt van start kon.

In de grote museumhal ontstal beiaardier Koen van Assche de 'Bronzen Piano' vederlichte klanken die wondermooi combineerden met dwarsfluit en harp. De hele middag zou dit majestueuze 'kamermuziekinstrument' en de bespelers daarvan veel publieke bijval krijgen. 

Wat weinigen wisten was, dat zich een eindje verderop in de Oranjerie tegelijkertijd een 'stille primeur' voltrok. Daar verzorgde Koen Cosaert, directeur van de Beiaardschool Mechelen, de eerste proefbespeling van een nieuwe mobiele beiaard voor dit instituut. Dit 'Royal Eijsbouts instrument' wordt zondag 29 mei met veel vertoon in Mechelen ingehuldigd, maar Cosaert kon in Asten alvast proeven aan 'zijn' nieuwe instrument. Hij deed dat met Piazolla for guitar and bells, waarbij zijn zoon Florian de gitaarpartij voor zijn rekening nam.
Cosaert bleek ingenomen met zijn 50 klokken tellende en drie ton zware aanwinst. "Het is een heel mooi en gemakkelijk demontabel instrument," vertelde hij desgevraagd. "Wij gaan er in Mechelen een speciaal paviljoen voor bouwen en schoolconcerten mee geven en andere activiteiten mee ontplooien. De klank is werkelijk heel mooi, alles is perfect. Dit instrument staat voor een nieuwe ontwikkeling in de klokkenwereld."

Tijdens 'Alle Klokken Luiden' mochten ook de andere mobiele beiaarden niet worden onderschat. In de achtertuin stond de Reizende Beiaard van het Noordfranse Douai / region Nord Pas de Calais opgesteld, dat vol én licht tegelijkertijd bleek te kunnen klinken. Luc Rombouts en Twan Bearda speelden er quatremains op en 't was een feest om te horen. Datzelfde gold voor solist Richard de Waardt, die in de Oranjerie ook optrad als begeleider van The Yes Please.

Het meeste publiek trok wellicht toch de Manousek/Eijsbouts-beiaard uit Praag, die opgesteld stond in de voortuin van het museum. Carillonneur Rosemarie Seuntiëns beroerde de stokken van deze mobiele beiaard in harmonie met de Astense muziekverenigingen St.-Cecilia en Jong Nederland. Regen of niet: onder de paraplu's genoten tal van Astenaren niet alleen van het zingende brons, maar ook van de mooie muzikale prestaties van hun familieleden. Nog meer Astense inbreng kwam van het trio Pro et Contra, dat eveneens werd begeleid door Seuntiëns, maar dan weer in de Oranjerie.

Het tegenvallende weer zorgde voor grote drukte in het museumrestaurant en dat kwam goed uit voor het Handbellenkoor Museum Klok & Peel dat in de nabije Educatieruimte musiceerde. Daar verzorgde beiaardier Jan Verheyen ook de workshop handbellen 'Een levend carillon'.

Eveneens opmerkelijk: bezoekers pikten gretig ook het gratis museumbezoek mee. Zodoende kregen wijlen beiaardier/schilder Jef Rottiers en de Mysterieuze Peel er vanzelf nieuwe bewonderaars bij.

Rijst de vraag over de wijze hoe Alle Klokken de toekomst gaat invullen. Met niet betalende bezoekers hou je geen museum in stand en een vernieuwend beiaardfestival kun je alleen gratis aanbieden als je voldoende fondsen kunt aanboren. Daarom is samenwerking met verbindende activiteiten van belang. Gezamenlijke fondswerving bij het bedrijfsleven en een structurele bijdrage van de gemeente Asten, als het klokkendorp van Nederland, is essentieel. Door het unieke erfgoed van klok & beiaard moet ook aangeklopt worden bij provinciale fondsen.