SIRIS.nl

Nieuw Astens gemeenschapshuis in klooster Heilig Hart?

Het kloosterbejaardenhuis H. Hart aan de Wilhelminastraat 24 in Asten wordt mogelijk de locatie voor het nieuwe gemeenschapshuis in Asten.

Dat betekent dan het einde van gemeenschapshuis De Klepel aan de Kerkstraat en centrum De Beiaard aan de Pastoor de Kleijnhof.

Stichting Gemeenschapshuis Asten en Stichting Beheer De Beiaard onderzoeken de komende tijd de bouwkundige haalbaarheid van een nieuw gemeenschapshuis in een groot deel van het klooster. Een intentieovereenkomst voor de aankoop van het klooster is ondertekend.

Tijdens een bijeenkomst in De Klepel op 15 december is gesproken over de plannen van beide stichtingsbesturen inzake de toekomst van De Klepel en De Beiaard in Asten. Het was de wens van beide besturen om een werkgroep te formeren die één huisvesting en een fusie van beide stichtingen zou gaan onderzoeken. Stichting Gemeenschapshuis Asten en Stichting Beheer De Beiaard worden nu één overkoepelende organisatie voor het nieuwe gemeenschapshuis. De locatie daarvan mag verrassend genoemd worden.

De plannen zijn veelbelovend. De buitenkant van het klooster blijft in ieder geval zoveel mogelijk intact. Aan de achterzijde van het klooster komt een nieuwe zaal met kleedlokalen, wc's, douches en opbergruimtes. Voor organisaties als Onis en de GGD kunnen kantoorruimtes worden gerealiseerd. De binnentuin wordt een horecaplein. 

In 1908 openden de priesters van het Heilig Hart een Noviciaat in Asten. Het huidige klooster werd gebouwd in 1928. Ruim duizend jongelui hebben hier hun vormingsjaar doorgebracht. Later trokken zij naar de missielanden: Congo en Cameroen in Afrika, Argentinië, Chili en Brazilië in Zuid-Amerika, Indonesië in Azië. Of ze werkten in landen als Finland, Engeland en Duitsland. Velen bleven in Nederland voor het onderwijs of voor sociaal werk en pastoraal (gezins- en jeugdwerk in de grote steden, kinderbeschermingswerk, clubhuiswerk op woonwagenkampen, pastoraal in de gevangenissen en verzorgingshuizen). Zij gaven vorm aan de idealen van de stichter pater Dehon.

Toen in de zestiger- en zeventiger jaren een crisis kwam in het kerkelijk leven, waardoor ook roepingen voor het kloosterleven terugliepen, werd het Noviciaat in Asten omgebouwd tot kloosterbejaardenhuis. 

In het klooster Heilig Hart wonen op dit moment zo'n twintig religieuzen. Er wordt 24 uur per dag door professionele medewerkers (zorgmedewerkers en facilitaire medewerkers) zorg geboden. 

De daadwerkelijke bouw van het nieuwe gemeenschapshuis in het klooster zal nog even duren. De paters krijgen namelijk nog drie jaar de tijd om een nieuwe plek te vinden.