Ecologische Verbindingszone in Someren-Heide geopend

Op dinsdag 31 mei vond de opening plaats van de Ecologische Verbindingszone in het zuiden van Someren-Heide tussen het gebied De Pan/Boksenberg en het Weerterbos.

De bijeenkomst vond plaats op de hoek Panweg/Biezervenweg waar wethouder Gonnie van Bussel en Lex Huijbers, bestuurder Waterschap De Dommel, een insectenhotel openden.

In het afgelopen anderhalf jaar heeft de gemeente Someren deze Ecologische Verbindingszone (EVZ) aangelegd. De medewerking van de bewoners en agrarische ondernemers in de directe omgeving van het plan is van groot belang geweest. Hiernaast zijn er partijen als IVN Asten-Someren, Brabants Landschap en Waterschap Dommel, die de gemeente mede hebben ondersteund. Ook een financiële bijdrage van de provincie Noord-Brabant zorgde ervoor dat het project gerealiseerd kon worden.

Ecologische verbindingszones (EVZ) zijn groene schakels tussen de natuurgebieden van Natuurnetwerk Nederland. Het aanleggen ervan moet versnippering van de natuur tegengaan.

Ecologische verbindingszones functioneren als trekroutes en als (tijdelijke) leef- en voortplantingsgebieden voor planten en dieren. Ze zijn belangrijk voor het herstel en behoud van een rijke natuur. De zones zijn er ook voor de mens; ze maken het landschap nog aantrekkelijker. Ook kunnen ze wateroverlast voorkomen doordat de zones vaak in de buurt van water liggen. De poelen die gevormd worden zorgen voor extra waterberging.