Schriftelijke vragen provinciale CDA-fractie over schade na noodweer

Door de ernstige wateroverlast in de afgelopen weken én de hagelstorm van donderdag 23 juni heeft Zuidoost-Brabant veel schade opgelopen.

Hele gemeenschappen zijn getroffen, waaronder gezinnen, ondernemers en publieke voorzieningen. De schade wordt geschat op honderden miljoenen euro’s. Bijkomend probleem is dat de (agrarische) ondernemers nog niet kunnen starten met herstelwerkzaamheden, totdat duidelijk is of en hoe de schade wordt vergoed. Dat levert op de korte termijn problemen op.

De provinciale CDA-fractie is van mening dat het Rijk naar mogelijkheden moet zoeken om het leed te verzachten. Maar óók de provincie heeft mogelijkheden om de verenigingen en (agrarisch) ondernemers tegemoet te komen. Te denken valt aan het versneld openstellen van een nieuwe tranche van de regeling waarbij oude asbestdaken worden vervangen door zonnepanelen. Deze regeling was voor 2016 uitgeput.

Een andere mogelijkheid is het versneld voorfinancieren van zonnepanelen op getroffen bebouwing van (sport)verenigingen. Het openstellen van een nieuwe regeling kan de vele ondernemers en verenigingen die door de hagelstorm hun daken moeten vervangen een uitweg bieden.

Maar wellicht zijn er nog andere mogelijkheden om de (agrarische) ondernemers en verenigingen op korte of middellange termijn te ondersteunen.

Deze constateringen brengen het CDA tot de volgende vragen aan het college:

1. Bent u met het CDA bereid om maatregelen te nemen om de (agrarische) ondernemers en verenigingen in het getroffen gebied te ondersteunen? Indien ja, welke maatregelen?
2. Kunt u vóór 14 juli oplijsten welke mogelijkheden de provincie heeft om de (agrarische) ondernemers en verenigingen te ondersteunen, bijvoorbeeld door het naar voren halen van provinciale (energie)regelingen of investeringen?
3. Bent u bereid om samen met de regio een beroep te doen op het kabinet om de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) van toepassing te verklaren?

 


Trefwoorden: