Stichting Vrienden van Hof van Bluyssen in oprichting

Op donderdag 21 juli passeert bij notaris Kessels in Asten de oprichtingsakte van de Stichting Vrienden van Hof van Bluyssen.

Bekend is dat woonzorgcomplexen veel minder geld ontvangen voor het verlenen van diensten aan bewoners. 

Om het leven in een woonzorgcomplex iets draaglijker te maken, wil de op te richten stichting initiatieven geldelijk ondersteunen om het woon- en leefklimaat van de bewoners te verbeteren.

De stichting heeft tot doel het faciliteren van extra voorzieningen in de vorm van projecten en activiteiten die niet gefinancierd kunnen worden uit de reguliere zorgbudgetten. De stichting wil daarvoor middels fondsen, donaties, giften, legaten of anderszins financiële middelen verwerven.

Het oprichtingsbestuur bestaat uit Willy van Happen (voorzitter), Jo Lindelauf (secretaris) en Jan Smeets (penningmeester).