Begroting Asten met goed nieuws

Voor het eerst in zo’n vijftien jaar kon wethouder Jac van Bussel in Asten een begroting presenteren, waarbij de lokale lasten voor de burger dalen met gemiddeld € 16,50.

De belangrijkste oorzaak is de hogere uitkering die Asten krijgt uit het Gemeentefonds.