Partijen willen lastenverlichting in Someren

De fracties Zummers Belang/CDA en Lijst 6/Wij Zijn Someren, gesteund door Leefbaar Someren en PvdA Someren, zullen op donderdag 20 oktober een amendement indienen tot aanpassing van de begroting 2017.

In dat amendement pleiten de partijen voor een lastenverlaging in Someren, middels een verlaging van de OZB-opbrengsten met 2,5%.