Nieuw convenant met dorpsraden

Op woensdag 30 november gaat wethouder Jac Huijsmans van Asten het nieuwe convenant met de dorpsraden van Heusden en Ommel ondertekenen.

Dat gebeurt in Hart van Heuze vanaf 19.00 uur.