Gerestaureerde kerkhofmuur overgedragen aan Lieropse gemeenschap

Zondag 6 november vond in de kom van Lierop de afsluiting plaats van de restauratiewerkzaamheden aan de laatmiddeleeuwse kerkhofmuur en de in 1980 door vrijwilligers gebouwde dorpspomp.

De beide Lieropse gildes brachten na de kerkviering de pastoor met een herinneringskaars naar de kerkhofmuur. 

De organiserende Stichting Lierop 825 nam met Harrie van der Sanden (secretaris) en Ben van Bussel (voorzitter) het woord. 

Allereerst werd de blijvende herinnering op de kerkhofmuur gepresenteerd: een lantaarn op statief vastgezet op de muur. Onder begeleiding van de beide gildekoningen werd pastoor Jan Zwirs naar de lantaarn gebracht. Hij plaatste en ontstak de kaars en deze zal daar blijven branden tot de kaars op is. Het is de bedoeling om hier een jaarlijkse traditie van te gaan maken. Lierop kan dus in 2017 een volgende brandende herinneringskaars tegemoet zien.

Vervolgens kwamen vier sprekers aan het woord; wethouder Gonnie van Bussel, voormalig wethouder Willy Hanssen, voorzitter Belangengroep Lierop Annette Wilde en Ingeborg Verschuuren, voorzitter van de vereniging Kleine Kernen in Noord Brabant.  

Als meest vergeten moment in de gemeente Someren werd door Ben van Bussel het voormalige
patronaat en kerkhofmuur genoemd. Op 4 maart 1999 kreeg eigenaar Frans Kooijmans van
staatssecretaris Van der Ploeg een toekenningsbrief met als predikaat 'Rijksmonument'. Someren
Natuurlijk had het officiële ANWB-bord laten maken. Wethouder Van Bussel, voormalig wethouder
Hanssen, vrijwilliger Toon van de Ven en Wil van Roosmalen van Someren Natuurlijk onthulden
gezamenlijk dit bord op de voorgevel van het patronaatsgebouw. 

De restauratie van de dorpspomp werd afgesloten middels de ingebruikname van het drinkwatertappunt van Stichting Join the Pipe. Samen met de gemeente Someren en Brabant Water was Lierop 825 erin geslaagd dit tappunt naar Lierop te halen als verfraaiing van de dorpskom en tevens service aan de vele toeristen die Lierop vaak op de fiets doorkruisen.

Wethouder Leon van de Moosdijk en ambtenaar Geert Hoeben tapten de eerste Join the Pipe-bidons.

De vendeliers van beide gildes brachten alle aanwezigen daarna de traditionele vendelgroet en
sloten de bijeenkomst af.